The Remains of War
  G. Pauline Kok-Schurgers   www.gertrudpaulinekok.com   
Book

The Remains of War: Surviving the Other Concentration Camps of World War II

The Remains of War: Surviving the Other Concentration Camps of World War II
by G. Pauline Kok-Schurgers

Rising Star
Editors Choice

Visit the Order Page

Description

When the Dutch Army surrenders to Japan in 1942, nine-year-old Sofia is imprisoned with her mother, younger brother, and two baby sisters in different concentration camps on Sumatra, Indonesia. Her father is sent to work on the Burma-Siam railroad, and the family doesn't know if he is dead or alive. In this memoir, author G. Pauline Kok-Schurgers narrates a story of hate and torture, starvation and disease, and physical and psychological abuse experienced during her internment.

The Remains of War tells of Sofia's toils through those years, taking care of her younger siblings and trying to prevent her mother from sinking deeper into depression. Sofia longs for her father's return and her mother's attention and love. The gruesome years in those camps, the loneliness, and the loss of dear friends transform Sofia into a silent, inward person, scarred for the rest of her life.

Written from the perspective of a young child, The Remains of War touches the core of human suffering caused by the senselessness and evil of war. The voices of all who died and were left behind without a name or a cross on their graves will be forever silent. This memoir testifies to their courage.

HOME
Welkom in mijn website!
Mijn naam is G. Pauline Kok-Schurgers, auteur van het boek: The Remains of War: Overleving van de andere Concentratie Kampen van de Tweede Wereld Oorlog.
Over de Auteur G. Pauline Kok-Schurgers heeft de Japanse concentratie kampen in Indonesia gedurende de Tweede Wereld Oorlog overleefd. Zij heeft gedeurende die jaren en nog lang daarna geleden onder honger, ziekte, vernedering, angst en een intense eenzaamheid. Zij is een onderwijzeres en een gediplomeerd verpleegster en woont nu met haar familie in Woodstock, Ontario, Canada.

Inhoud van mijn laatst verschenen boek, The Remains of War: Overleving van de Andere Concentratie Kampen van de Tweede Wereld Oorlog.

Als het Nederlandse Leger in 1942 zich overgeeft aan Japan, wordt Sofia gevangen gehouden in verschillende concentratie kampen op Sumatra, samen met haar moeder, haar jongere broer en twee heel jonge zusjes. Haar vader wordt door het Japanse leger naar Burma verplaatst, om daar aan de Burma-Siam spoorweg te werken en het gezin weet niet of hij nog leeft of dood is. In deze autobiografie vertelt de auteur G. Pauline Kok-Schurgers een story van haat en marteling, uithongering en ziekte, en fysische zowel als psychische mishandeling, gedurende haar gevangenschap.

The Remains of War openbaart Sofia's moeizaam worstelen gedurende die jaren, waarin ze voor haar jongere broer en zusjes zorgt en vecht om haar moeder te weerhouden van steeds dieper te zinken in depressie. Sofia verlangt intens naar haar vaders terugkeer en haar moeders attentie en liefde. De gruwelijke jaren in die kampen, de eenzaamheid en het verlies van dierbare vrienden veranderen Sofia in een zwijgend, introverte persoonlijkheid, die voor de rest van haar leven is getekend.